بایگانی برچسب برای: تفاوت بازاریابی کسب کارهای کوچک با کسب و کارهای بزرگ

تفاوت بازاریابی کسب کارهای کوچک با کسب و کارهای بزرگ

تفاوت بازاریابی کسب کارهای کوچک با کسب و کارهای بزرگ

/
کسب و کارهای بزرگ تبلیغات می کنند تا نام آنها در ذهن مشتریان باقی بمانند و برند تجاری خود را تقویت کنند اما هدف کسب و کارهای کوچک از تبلیغات فروش بیشتر است. پس در تبلیغات و بازاریابی کسب کارهای کوچک باید به چند نکته توجه داشت که در این نوشتار به آنها اشاره می شود