بایگانی برچسب برای: تبلیغ آنلاین

جلوگیری از اتلاف پول در تبلیغات آنلاین

جلوگیری از اتلاف پول در تبلیغات آنلاین

/
چگونه می توان یک استراتژی بازاریابی داده محور با مرکزیت مشتری را برای جلوگیری از اتلاف پول در تبلیغات آنلاین ایجاد کرد تا هزینه، به ازای هر کسب وکار کاهش یافته و بتوان مزیت رقابتی را به دست آورد.