بایگانی برچسب برای: تبلیغات در روزنامه ها

کفش ملی

از کفش ملی تا صندل اوکاباشی

/
تعرفه:خانواده ایروانی بنیان‌گذار کارخانه‌های کفش ملی، سالانه ۱…
انواع آگهی‌ های تعریف‌ شده در صنعت تبلیغات کشور

نکاتی چند در مورد تبلیغات در مطبوعات

/
 تعرفه:مطبوعات به عنوان رسانه های مکتوب، همیشه برای تبلیغات م…