بایگانی برچسب برای: برگ سبز

کارت خودرو

چگونه کارت و سند المثنی خودرو بگیریم ؟

/
اگر مالک خودرویی کارت و یا سند سبز خودرو خود را گم کرده باشد …
سند المثنی

هر آنچه درباره سند خودرو ، نقل و انتقال خودرو و شماره‌ گذاری آن باید بدانید

/
برگ سبز خودرو ( سند خودرو ) چیست؟ چرا انتقال خودرو باید در دفترخ…