بایگانی برچسب برای: بازاریابی معکوس ( Reverse Marketing )

بازاریابی معکوس ( Reverse Marketing ) چیست؟

بازاریابی معکوس ( Reverse Marketing ) چیست؟

/
در بازاریابی معکوس ( Reverse Marketing ) بجای این که شرکت به دنبال به دست آوردن مشتری باشد، مشتری در پی به دست آوردن محصولات و خدمات یک شرکت است.