بایگانی برچسب برای: بازاریابی حرفه ای

اصلی ترین مهارت بازاریابی برای افزایش فروش

/
تعرفه: هدف اصلی از اینهمه تلاش به جذب مشتری و رسیدن به سقف مناسب ف…

کتاب بازاریابی حرفه‌ای

/
تعرفه: کارشناسان معتقدند در بیشتر کسب و کار ها، سیستم بازاریاب…