بایگانی برچسب برای: ایران جابکس

نقش نمایشگاه بین المللی کار ایران در اشتغال بیکاران

نقش نمایشگاه بین المللی کار ایران در اشتغال بیکاران

/
یکی از اهداف اصلی برگزاری نمابشگاه هایی مثل نمایشگاه بین المللی کار ایران از بین بردن شکاف عمیق بین بازار عرضه و تقاضای نیروی کار عنوان شده است
دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران آغاز به کار کرد

دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران آغاز به کار کرد

/
دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران ( ایران جابکس ) با حضور شرکت …
دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران برگزار می شود

دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران برگزار می شود

/
دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران اردیبهشت ماه ۹۸ در محل دائمی …