بایگانی برچسب برای: انتشار آگهی

اخذ نمایندگی و عاملیت فروش با آگهی مناسب

اخذ نمایندگی و عاملیت فروش با آگهی مناسب

/
نمایندگی و عاملیت فروش یکی از رایج ­ترین انواع روابط تجاری بین…
آگهی دعوت از بستانکاران ، الزام قانونی برای تصفیه

آگهی دعوت از بستانکاران ، الزام قانونی برای تصفیه

/
آگهی دعوت از بستانکاران، یک نوع آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار است که در ادامه ی روند قانونی اعلام ورشکستگی شرکت های سهامی انتشار پیدا می ‌کند.
قوانین ومقررات تبلیغاتی کشور

مقدمه ای بر قوانین ومقررات تبلیغاتی کشور

/
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ، مجموعه ای از قوانین مربوط به چگونگی تأسیس کانون هاي تبلیغاتی و شرایط و ضوابط انتشار آگهی هاي تبلیغاتی است که در دوره های مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
نقش پذیرش نمایندگی در موفقیت کسب و کارها

نقش پذیرش نمایندگی در موفقیت کسب و کارها

/
نقش پذیرش نمایندگی در موفقیت کسب و کارها برکسی پوشیده نیست چرا…