بایگانی برچسب برای: اصول خبرنگاری

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 6 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۶ )

/
اگر آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را با ما دنبال می کنید، می دانید که در 5 بخش پیشین درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، اصول نگارش لید،سبک های نگارش، انواع روزنامه نگاری، سبک های روزنامه نگاری، ترتیب ارائه موضوع در سبک های مختلف و ... مطالبی ارائه شد. در این بخش نیز در باره مباحث مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.