بایگانی برچسب برای: اصول خبرنویسی

قواعد مختصر و مفید در خبرنویسی

قواعد مختصر و مفید در خبرنویسی

/
علم و دانش خبرنگاری و خبر نویسی همانند جنگ با شمشیر می باشد که فرد خبرنگار باید به علوم و فنون آن آشنا باشد لذا ما تصمیم گرفتیم جهت علاقه مندان به این علم بر نامه های آموزشی داشته باشیم که امیدوارم بتوانیم قسمتی از نیازمندی های این رشته را بیان نماییم