بایگانی برچسب برای: اصل 44 قانون اساسی

لزوم سرمایه گذاری در استارتاپ ها

لزوم سرمایه گذاری در استارتاپ ها

/
امروزه استارتاپ ها آغازی بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان هستند و فایده آنها در کشور ما چیزی جز تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.سرمایه گذاری در استارتاپ ها با توجه به سوابق و علایق سرمایه گذار انجام می گیرد و با توجه به زمینه فعالیت استارتاپ چشم انداز آن معین می شود ،