بایگانی برچسب برای: اشتغال

نقش نمایشگاه بین المللی کار ایران در اشتغال بیکاران

نقش نمایشگاه بین المللی کار ایران در اشتغال بیکاران

/
یکی از اهداف اصلی برگزاری نمابشگاه هایی مثل نمایشگاه بین المللی کار ایران از بین بردن شکاف عمیق بین بازار عرضه و تقاضای نیروی کار عنوان شده است
8 الزام رونق توليد که باید مورد توجه قرار گیرد

۸ الزام رونق تولید که باید مورد توجه قرار گیرد

/
اجراى شعارهای اقتصادی و از جمله آن ها « رونق توليد » به الزامات و بسترهايى نياز دارد. الزاماتى كه بايد مورد توجه تمام نهادها، ارگان ها و تک تک افراد جامعه باشد.
امنیت اقتصادی در ایران چه وضعیتی دارد؟

امنیت اقتصادی در ایران چه وضعیتی دارد؟

/
وضعیت امنیت اقتصادی در ایران معاصر و میزان پایین سرمایه‌گذاری بخ…
میزان موفقیت مراکز کاریابی در اشتغال

میزان موفقیت مراکز کاریابی در اشتغال جویندگان کار

/
میزان موفقیت مراکز کاریابی در اشتغال جویندگان کار ، موضوع مهمی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ما است که بسیاری از جوانان بخصوص افراد تحصیل کرده همچنان بیکار و جویای کار مناسب هستند.
رسانه های دیجیتال

رسانه های دیجیتال و کاربردها و پیامدهای آن ها

/
رسانه های دیجیتال ، رسانه هایی هستند که تبادل یا انتشار محتوا در آ…
استارت آپ ها؛ نوشداروی معضل اشتغال

استارت آپ ها؛ نوشداروی معضل اشتغال

/
استارت آپ ها؛ نوشداروی معضل اشتغال