بایگانی برچسب برای: ارتباط بدون حس و صمیمیت

ارتباط بدون حس و صمیمیت

ارتباط بدون حس و صمیمیت

/
یکی از معضلات یا پارازیت‌ها و موانعی که ارتباطات انسانی (شفاهی) را در زمان حاضر و زندگی ماشینی، مخدوش کرده و آن را مورد هجوم و تخریب قرار داده و تا حدود زیادی رابطه شفاهی یا گفتگوی صمیمانه بین افراد جامعه را کمرنگ ساخته و از رونق و رواج آن کاسته است، مسأله ارتباط بدون حس و صمیمیت استفاده از پیام‌های کوتاه یا اس‌ام‌اس‌ها است