بایگانی برچسب برای: ارتباط با مشتری

ابزارهای اصلی روابط عمومی کدامند؟

/
تعرفه: روابط عمومی (Public Relations)، سومین ابزار ارتباطات یکپار…

روش های برقراری ارتباط مناسب با مشتریان

/
برقراری ارتباط مناسب با مشتریان یکی از مهم ترین هدف های هر واحد خ…
عوامل موثر بر ادراک مشتری کدامند ؟

عوامل موثر بر ادراک مشتری کدامند ؟

/
ادراک مشتری بخشی از تکنیک های جذب مشتری در کوتاه مدت و بلند مدت است. در این رابطه لازم است عوامل موثر بر ادراک مشتری شناخته شود.