بایگانی برچسب برای: آگهی های دولتی

شیوه درج آگهی های دولتی در مطبوعات رفع ایراد می شود

/
تعرفه: نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ضمن تشریح را…