بایگانی برچسب برای: آموزش روابط عمومی در ایران

آموزش روابط عمومی در ایران

بررسی وضعیت آموزش روابط عمومی در ایران

/
آموزش روابط عمومی در ایران عنوان گفت و گو با دکتر حسینعلی افخمی از صاحب نظران برجسته روابط‌ عمومی در ایران و مدیرگروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است .