بایگانی برچسب برای: آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی

مصاحبه

راهنمای گفتگو و مصاحبه ( قسمت اول )

/
راهنمای گفتگو و مصاحبه 🔅قسمت اول: «گفت‌وگو؛ یکی از …
گزارش نویسی

اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری ( قسمت یازدهم )

/
«اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری » 📝 ماشاءالله شمس‌الواعظین (مدرس…
مصاحبه

«نکاتی برای انجام مصاحبه حرفه‌ای»

/
«نکاتی برای انجام مصاحبه حرفه‌ای» 📝 دکتر احمد توکلی و دکتر احسان …
آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 6 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۶ )

/
اگر آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را با ما دنبال می کنید، می دانید که در 5 بخش پیشین درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، اصول نگارش لید،سبک های نگارش، انواع روزنامه نگاری، سبک های روزنامه نگاری، ترتیب ارائه موضوع در سبک های مختلف و ... مطالبی ارائه شد. در این بخش نیز در باره مباحث مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.
تهیه خبر

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۵ )

/
اگر آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را با ما دنبال می کنید می دانید که در بخش های پیشین درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد تیتر نویسی و...مطالبی ارائه شد. در این بخش ادامه مباحث مربوط به این مطلب را پی می گیریم. لطفاً ما را همراهی کنید.
آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 4 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۴ )

/
در سه بخش نخستین درباره اهمیت خبر ، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد لید نویسی، عوامل خبر، مفاهیم اساسی در خبر نویسی، گزینش گری خبر، انواع خبر، لید خبر، اصول نگارش لید، انواع لید و ... مطالبی ارائه شد. در این بخش مباحث مختلف آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را ادامه می دهیم.
آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( 2 )

آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی ( ۲ )

/
در بخش نخست این نوشتار درباره اهمیت خبر و خبرگزاری در جامعه، عناصر خبر، اصول خبر نویسی، قواعد تیتر نویسی و قواعد لید نویسی مطالبی بیان شد. در این نوشتار مباحث مختلف آموزش اصول خبرنگاری و خبر نویسی را ادامه می دهیم.