بایگانی برچسب برای: آشنایی با مزایا و معایت تبلیغات اینترنتی

آزادی رسانه ها

آشنایی با مزایا و معایت تبلیغات اینترنتی

/
ورود روابط‌عمومی به عرصه اینترنت و نیاز به اطلاع‌رسانی فوری گاهی اوقات این نهاد را از حضور در عرصه تبلیغات ناگزیر می‌کند.بدین منظور باید روابط‌عمومی با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های فضای وب اقدام به تبلیغات کند. در این نوشتار برآنیم تا مروری بر مزایا و معایت تبلیغات اینترنتی داشته باشیم.