رسانه

ویژگی های منحصر به فرد محصولات رسانه ای

/
چان اولمستد (2006) تفاوت اصلی میان محصولات رسانه ای و غیر رسانه ای را در…
روزنامه نصف جهان
آگهی مفقودی

شیوه نامه جذب آگهی مدارک مفقودی در شبکه پذیرش آگهی

/
شیوه نامه جذب آگهی مدارک مفقودی در شبکه پذیرش آگهی انواع مدار…
آنچه باید از آگهی مجمع بدانیم

آنچه باید درباره چاپ آگهی مجمع بدانیم

/
تعرفه: آگهی مجمع عمومی، آگهی قانونی است که شرکت ها و بنگاهای اقت…
درج آگهی در روزنامه

آیا با قوانین درج آگهی در روزنامه آشنا هستید؟ (بخش پنجم و پایانی)

/
آیا با قوانین درج آگهی آشنا هستید؟_ بخش پنجم و پایانی
آیا با قوانین درج آگهی آشنا هستید؟_ بخش چهارم

آیا با قوانین درج آگهی در روزنامه آشنا هستید؟ (بخش چهارم)

/
آیا با قوانین درج آگهی آشنا هستید؟_ بخش چهارم

نمونه متن آگهی مناقصه چاپ شده در روزنامه

/
نمونه متن آگهی مناقصه چاپ شده در روزنامه
چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم

چاپ آگهی حق تقدم در روزنامه

/
آگهی حق تقدم: شرکت ها پس از افزایش سرمایه  شرکت ،باید افزایش…
چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم

رپرتاژ(رپورتاژ) خبری چیست؟

/
رپرتاژ خبری یکی از انواع آگهیها است ،که با وجود اینکه رنگ و لعاب…
چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم

گزارش آگهی یا رپرتاژ آگهی چیست؟

/
برای اینکه بتوانیم به پرسش چگونه رپورتاژ آگهی بنویسیم پاسخ دهیم باید در ابتدا با اجزا و قسمت‌های موجود در متن رپورتاژ آگهی آشنا شویم.