آشنایی بیشتر با انواع خبرنگاری

آشنایی بیشتر با انواع خبرنگاری

/
کار خبرنگار، انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد. خبرنگاری را با توجه به شیوه کار و نوع خبری که کار می کند به چند نوع تقسیم کرده اند که در این نوشتار به توضیح برخی از آن ها اشاره می شود.
۳ دایره روزنامه‌نگاری بحران از نگاه دکتر شکرخواه

۳ دایره روزنامه‌نگاری بحران از نگاه دکتر شکرخواه

/
دکتر یونس شکرخواه سردبیر همشهری آنلاین گفت این درست نیست که روزنامه‌نگا…
مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

مراعات دقت و صحت در خبرنویسی (بخش دوم)

/
در بخش اول این نوشتار نکاتی درخصوص مراعات دقت و صحت در خبرنویسی ازجمله تأیید منبع خبر، خودداری از حدس و گمان در نقل خبر، بیان خبر از قول حاضرین در صحنه و ... و نمونه هایی از عدم دقت برخی خبرنگاران و خبرگزاری ها که موجب بروز مشکلات برای آنان شده بود، بیان شد. در این بخش ادامه مطالب ارائه می شود.
در خصوص برخی از اصطلاحات رایج در مجلس

اطلاعاتی برای خبرنگاران در خصوص برخی از اصطلاحات رایج در مجلس

/
خبرنگاران در هر سرویس و گروه خبری معمولاً به اطلاعاتی مشخص نیاز دارند که شاید مهم ترین آنها اطلاع از برخی قوانین مجلس باشد. در این نوشتار اطلاعاتی برای خبرنگاران در خصوص برخی از اصطلاحات رایج در مجلس از جمله اصطلاحات طرح یک فوریتی ، دو فوریتی و سه فوریتی ارائه می شود.