متن آماده آگهی

آگهی فقدان اسناد فروش خودرو

چون آقای …………… فرزند: …………… به کد ملی:……………مالک……………مدل……………به شماره انتظامی……………به شماره شاسی……………و شماره موتور…………… به علت فقدان سند تقاضای صدور سند المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ١۵ روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ………………………. مراجعه نمایند.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ……….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………..در مقطع کار‌شناسی رشته …………………… صادره از واحد دانشگاهی ……………..با شماره ……… مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه …………………. به نشانی ……………………… ارسال نماید.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

آگهی تسلیت

خانواده محترم …
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض
نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای
بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی آرزومندیم.
خانواده…………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

همکار گرامی …
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما
و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم.
جمعی از همکاران

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

خانواده محترم …
ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه ما را در غم فقدان مهربان
مادرتان پذیرا باشید.
جمعی از همکاران

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

سرور عزیز و ارجمندم جناب آقای ….
ضایعه تاسف بار درگذشت مادر عزیزتان حاجیه خانم …. را به
حضرتعالی و اخوان محترم و کلیه صاحبان مصیبت تسلیت عرض
نموده از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحوم طلب مغفرت و علو
درجات و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.
خانواده ….

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

سرکار خانم دکتر……
سوگوارانه  در گذشت پدر بزرگوارتان جناب آقای……. را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما و خانواده محترمتان طول عمر باعزت خواستارم
احمد….

 

…………………………………………………………………………………………..

آگهی ترحیم

انالله و انااله راجعون
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت  مرحوم مغفور آقای…..  پدر گرامی آقای ….. را به اطلاع می ساند.
به همین مناسبت مجلس ترحیمی در روز سه شنبه۷/۷/۹۷ از ساعت ….الی… در مسجد نور واقع در تهران…… برگزارمیگردد
حضور دوستان ارجمند در این مجلس موجب شادی روح آن مرحوم مغفور و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود
خانواده……..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….
با نهایت تاسف و تاثر درگدشت خواهر گرامیمان شادروان…… را به اطلاع میرساند. مجلس بزرگداشت آن مرحومه از ساعت ۲الی ….روز … مورخ… در مسجد…. واقع در… برگزار میشود
خواهران……
برادران…..
………………………………………………………………………………………………………………………….
بازگشت همه به سوی اوست
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم …….. همسر مرحوم…… را به اطلاع می رساند. مراسم تشیع پیکر آن مرحومه روز ….تاریخ….. ساعت……..از خیابان …….انجام خواهد شد
مراسم ختم روز… مورخ…. از ساعت… الی…. در مسجد….واقع در…. برگزارمی گردد. حضور سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر ازماندگان خواهد بود.
خانواده های…..
………………………………………………………………………………………………………………………….

آگهی تبدیل سهام

بسمه تعالی
نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بانام به بی نام در رعایت ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت
باتوجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………..در اجرای ماده ۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بانام به بی نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶۰ روز نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس: ……………………………………………………………………………………………………………………
مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
………………………………………………………………………………………………………………………….

آگهی حق تقدم

بسمه تعالی
نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه
در شرکتهای سهامی خاص
آگهی حق تقدم شرکت …………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………….. و شناسه ملی …………………. باطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره……………….. می رساند.
با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق ا لعاده مورخ ……………….. و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ …………………………. ریال به مبلغ …………………………. ریال منقسم به ……………….. سهم ………………………. ریالی با نام / بی نام یا تواماً از طریق ( مطالبات – آورده نقدی یا تواماً و یا موارد دیگر مندرج ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت) افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۶۰ روز از حق تقدم خود نسبت به ……………….. استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره ……………………….. شرکت نزد بانک ……………….. شعبه ……………….. واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در تهران  خیابان……………….. کوچه ……………….. پلاک………………. کد پستی ……………….. تسلیم نماید. ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود تعداد ……… سهم حق تقدم در افزایش سرمایه دارد . بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیات مدیره شرکت
………………………………………………………………………………………………………………………….

 

آگهی مجمع عمومی

          بسمه تعالی
نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
در شرکتهای سهامی خاص
آگهی دعوت سهامداران شرکت…………………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………. و شناسه ملی …………………. جهت تشکیل مجمع عمومی عادی.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) که در ساعت ……………. مورخ ……………. در آدرس ……………. خیابان……………. کوچه ……………. کدپستی……………. تلفن……………. تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه:
  • انتخاب اعضای هیات مدیره
  • انتخاب بازرسین
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  • تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین.
آقای…..
مدیرعامل شرکت
…………………………………………………………………………………………..
بدین وسیله از کلیه سهام داران و اعضای هیئت مدیره محترم شرکت ……با مسئولیت محدود به شماره ثبت ….. دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در ساعت ۹ صبح مورخ پانزدهم شهریور سال ۱۳۹۷ در…..تهران ……… برگزار میگردد حضور به هم رسانند .
قبلا از همکاری شما کمال تشکر را دارم .
دستور جلسه :
۱ – تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه
۲ – انتخاب بازرس
۳ – انتخاب هیئت مدیره
۴ – انتخاب هیئت نظار
از طرف هیئت مدیره (مدیر عامل)
…………………………………………………………………………………………..
آگهی دعوت مجمع عمومی سهامداران شرکت سهامی خاص ….ثبت شده به شماره … طبق ماده ۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت
با عنایت به اظهار نامه شماره ……………… مورخ ………….. که در تاریخ ……………. ابلاغ گردیده است مبنی بر درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده از مدیران شرکت …. آقایان …. و عدم اجابت و تشکیل مجمع توسط نامبردگان  و مآلا درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده از بازرس شرکت آقای علی جعفری طبق اظهارنامه شماره …………………….. مورخ …………….. که در تاریخ ………….. ابلاغ گردیده و عدم دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده توسط نامبردگان مستندا به ماده ۹۵ل.ا.ق.ت اینجانبان …. ، با داشتن …..درصد سهام شرکت …….از کلیه سهامدارن شرکت مزبور برای روز دوشنبه …………..  ساعت …..صبح دعوت بحضور در مجمع عمومی شرکت در مکان تهران خیابان …. ……. مینماییم.
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد : ۱- تعیین مدیران جدید و هیات مدیره جدید
۲- تعیین بازرسان شرکت
دارندگان ….درصد از سهام شرکت : ۱- آقای…. ۲- خانم….
هیت مدیره
………………………………………………………………………………………………………………………….

 

آگهی مزایده

آگهی مزایده
شرکت …. در نظر دارد …………………. مازاد بر نیاز خود را شامل ………………………را بصورت کلی و یکجا از طریق مزایده عمومی بفروش برساند ، از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و بازدید از اقلام مورد مزایده از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته به آدرس ……………………………….. مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن …… تماس حاصل نمایند.
…………………………………………………………………………………………..
آگهی مزایده عمومی شماره ۹۷/۴
(نوبت اول )
نام مزایده گزار: بانک ………
موضوع مزایده :  …………………………………..
بانک …….. در نظر دارد تعداد ………سهم متعلق به خود و سایر بانک ها از مجموع …………. سهم شرکت …………… را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی و به شیوه نقد یا نقد و اقساط به فروش برساند :
نام شرکت
تعداد کل سهام شرکت
تعداد سهام موضوع مزایده به صورت بلوکی
درصدسهام موضوع مزایده از کل سهام شرکت
ارزش پایه سهام قابل واگذاری
مبلغ سپرده شرکت در مزایده
شرکت سرمایه گذاری ….
۵۶۵۸۹
۲۵۵۲۵
۱/۴۵
هر سهم
کل سهام (ریال)
۵% مبلغ پایه
۱۱۰.۳۵۹.۹۹۷
۲.۸۱۶.۹۳۸
زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
علاقمندان به شرکت در مزایده می توانـند جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ………………… ریال به حساب جاری به شماره ……………. به نام اداره کل حسابداری و بودجه ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ……. ) به دایره مناقصه و مزایده این بانک واقع در تهران ـ …….. ـ ـ …… ساختمان ادارات مرکزی بانک …….. ـ طبقه سوم ـ اداره کل پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف) مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ ۸/۳/۹۷ تا آخر وقت اداری (ساعت ۱۶) روز سه شنبه مورخ ۲۲/۳/۹۷.
ب) محل و مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۳/۹۷ به نشانی
فوق الاشاره.
ج) زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۶/۳/۹۷ در ساختمان ادارات مرکزی
بانک سپه به نشانی فوق الاشاره.
بانک ….. ـ اداره کل پشتیبانی و خدمات
………………………………………………………………………………………………………………………….

 

آگهی مناقصه

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
شماره مجوز: ……۱۳۹۷
نوبت اول
مناقصه‌گزار: ………………
موضوع مناقصه: ……………………………..
تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعلام کیفی مناقصه‌گران:
از کلیه تولیدکنندگان مربوطه دعوت می‌گردد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه با مراجعه به سایتهای…………………………………….. بخش مناقصات ستاد نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مربوط به مناقصه‌گران اقدام و این فرم را به همراه سایر مدارک درخواستی به اداره خریدهای داخلی این شرکت واقع در ………………………………………… تحویل نمایند. تلفن‌های تماس  ……………
مبلغ معامله ……………… ریال و براساس خرید سنوات قبلی و بررسی میدانی برآورد شده است
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ …………….ریال می‌باشد که براساس آیین نامه تضامین دولتی قابل ارائه می‌باشد.
روابط عمومی شرکت ……………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

آگهی استخدام

بافنده ماهرگردبافت نیازمندیم
آدرس: ….. .. ,جنب … ,خیابان….. پلاک…
تلفن:…….
………………………………………………………………………………………………………………………….
تعدادی بازاریاب(خانم واقا) تجهیزات ساختمانی نیازمندیم
محدوده غرب تهران
حقوق+بیمه+ پورسانت
تلفن :………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
تعدادی  خاوربغل بازشو
با راننده جهت کار در باربری محدوده غرب تهران
نیازمندیم
تلفن : …………
………………………………………………………………………………………………………………………….
مجموعه فروشگاههای
واقع………….
به تعدادی فروشنده مجرب نیازمند است
تلفن : ………
………………………………………………………………………………………………………………………….
مونتاژ کار قالب تزریق پلاستیک نیازمندیم
آدرس : ………….
تلفن : …………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
مدیر برندینگ و مارکتینگ
جهت برندمعتبر پوشاک
job@gmail.com
شبکه پذیرش آگهی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: ۰ / ۵. تعداد امتیازات: ۰

به این خبر امتیاز دهید

3 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *