تخفیفات و تسهیلات قابل ارائه در روزنامه ها

 • بانک ، بیمه ، موسسات مالی و اعتباری و دانشگاه ها
 • آگهی های آموزشی آموزشگاه ها و دانشگاه ها و موسسات عالی ، همایش ها و …
 • انتشارات و کتب فرهنگی و ادبی هنری و علمی ، سینما و تئاتر ،‌کاست و CD موسیقی و …
 • آگهی اعلام انتشار مطبوعات و موسسات خیریه و آژانس های مسافرتی و تورها
 • ۴ نوبت آگهی ۱/۴ صفحه در یک دوره یک ماهه
 • تعدد نوبت : آگهی در اندازه ۱/۸ صفحه به بالا در صورت سفارش ۴ نوبت و بیشتر در یکماه
 • آگهی هایی که وجوه آنها همزمان با سفارش و حداقل ۳ روز قبل از چاپ آگهی ، نقدی پرداخت گردد.
 • تخفیف حجمی (۱/۲ صفحه یا تمام صفحه ) در برخی از روزنامه ها ارائه می شود.
 • در صورت ارائه پروژه پروژه یا کمپین تبلیغاتی ، تسهیلات و تخفیفات قابل مذاکره و توافق می باشد.

نکات مهم در استفاده از تخفیفات

 • آگهی های مشمول تخفیف موضوعی از تخفیف تعدد نوبت برخوردار نمی شوند و چنانچه یک آگهی مشمول چند مورد تخفیف شود ، تخفیفات قابل جمع نیستند.
 • لغو آگهی در زمان بندی اعلام شده مشمول جریمه خواهد شد.همچنین آگهی های شرکت های خارجی بصورت دو برابر تعرفه ریالی پذیرفته می شود.

تذکر مهم

 • با توجه به اینکه میزان تخفیفات . تسهیلات فوق در روزنامه های مختلف مطابق بخشنامه همان روزنامه متفاوت می باشد.
 • موارد فوق در اکثر روزنامه ها با قیمت های متفاوت قابل اعمال می باشند.
شبکه پذیرش آگهی