مقالات

چاپ آگهی مفقودی در روزنامه ها

سایت تعرفه: برای همه ی ما و اطرافیانمان تاکنون پیش آمده است که در طول مسیر خود به مکان ها ی مختلف، به طور غیر ارادی مدارک خود را گم کنیم. امروزه روزنامه ها وظیفه ی چاپ آگهی مدارک مفقودی در روزنامه ها را نیز بر عهده گرفته است . چراباید برای مدارک مفقودی در […]

آگهی مزایده شرکت تولیدی و صنعتی ایران ابزار

 چاپ آگهی مزایده شرکت تولیدی صنعتی ایران ابزار در نیازمندی های همشهری ۱۰دی۱۳۹۹                                                                                     […]

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپریشن سولوشن پارس (با مسئولیت محدود)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحیان سهام چاپ شده در روزنامه ابرار ۷دی ۱۳۹۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سپریشن سولوشن پارس (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۴۵۴۷ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سپریشن سولوشن پارس )با مسئولیت محدود( و یا نمایندگان […]

اگهی تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری لیفتراک شرکت سازه گستر سایپا

       آگهی تجدید مناقصه ۱- مناقصه گذار: شرکت سازه گستر سایپا ۲- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکارسرویس ، نگهداری و تعمیر ۱۷ دستگاه لیفتراک مستقر در انبارهای شرکت ۳– زمان ارائه اسناد و دریافت پیشنهادات: از زمان درج آگهی ۱۰/۰۶/ ۹۹ تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه  ۹۹/۱۰/۱۷ ۴- مبلغ تضمین :۴۰/۰۰۰/۰۰۰ […]

آگهی مناقصه ساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد شرکت سازه گسترسایپا

آگهی مناقصه ساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد ۱- مناقصه گذار: شرکت سازه گستر سایپا ۲- موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکارساخت و تغییر کاربری پالت های استاندارد و مخصوص ۳– زمان ارائه اسناد و دریافت پیشنهادات: از زمان درج آگهی ۰۶/۱۰/ ۹۹ تا پایان وقت اداری روز  چهار شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ ۴- مبلغ تضمین […]

آگهی مناقصه شرکت سازه گستر سایپا

آگهی مناقصه شرکت سازه گستر،چاپ شده در روزنامه مناقصه و مزایده ۶ دی ۱۳۹۹                                                                          متن آگهی مناقصه ۱- مناقصه […]

آگهی فراخوان عمومی هواپیمایی قشم

آگهی فراخوان عمومی  شرکت هواپیمایی قشم چاپ شده در روزنامه اطلاعات ۲ دی ۱۳۹۹                                                                                    […]