عکس شاخص

اگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه اخبار صنعت

تعرفه: جهت سفارش آگهی درکلیه روزنامه های کثیرالانتشار میتوانید با شماره های زیر با کارشناسان سایت تعرفه در ارتباط باشید:

نام فرم: پ ۱

 

فرم اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت‌های سهامی عام در شرف تأسیس معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

 

 

اعلامیۀ پذیره‌نویسی شرکت گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند سهامی عام در شرف تأسیس

۱)      نام شرکت: گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند (سهامی عام در شرف تأسیس)

۲)      اهداف تشکیل شرکت: به منظور توسعه و صنعت کشاورزی و آبخیزداری در منطقه دماوند.

۳)      موضوع و حدود فعالیت شرکت:  انجام کلیه عملیات بازرگانی از قبیل خرید، فروش، صادرات، واردات کلیه کالاهای بازرگانی مرتبط با محصولات کشاورزی و اخذ و اعطای نمایندگی و شعب خارجی و داخلی خرید و فروش سهام شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات اعم از دولتی و خصوصی مرتبط با موضوع فعالیت ارایه خدمات مشاوره ای و اجرایی مرتبط با پروژه های صنعتی.

۴)      مدت شرکت: نامحدود .

۵)      تابعیت و مرکز اصلی شرکت: ایرانی – تهران

۶)      هویت کامل و اقامتگاه مؤسسان، اشخاص حقیقی و حقوقی:

اشخاص حقیقی یا حقوقی نام پدر شناسۀ ملی اشخاص حقوقی/ کد ملی شمارۀ شناسنامه/ثبت صادره /محل ثبت تعداد سهام
شرکت شکوه سبز دماوند ۱۰۱۰۳۱۰۶۱۴۰ تهران ۰۰۰ر۴۵۰ر۲
احمد صلحی زاده جواد ۰۶۸۱۶۸۲۸۲۵ ۲۶۸ بجنورد ۰۰۰ر۱۵۰ر۳
آزیتا گرامی سید عباس ۴۴۳۱۵۲۱۱۶۱ ۴۱۹ یزد ۰۰۰ر۱۵۰ر۳
سیدمحمد علی گرامی سید عباس ۰۰۵۷۰۵۸۹۷۰ ۱۳۸۶ تهران ۰۰۰ر۱۵۰ر۳
سحر صلحی زاده احمد ۰۰۷۷۶۹۷۴۴۸ ۱۳۵۹۹ تهران ۰۰۰ر۱۵۰ر۳
صدف صلحی زاده احمد ۰۰۱۳۷۳۹۶۰۳ ۰۰۱۳۷۳۹۶۰۳ تهران ۰۰۰ر۱۵۰ر۳
حامد بختیاری غلامرضا ۰۰۶۳۳۱۸۳۵۰ ۱۵۸۶۳ تهران ۰۰۰ر۰۰۰ر۷
امین نوروزی امراله ۰۴۵۳۲۹۱۳۰۹ ۴۳۱۲ تهران ۰۰۰ر۶۰۰ر۵
منصور کنعانی امیری محمود ۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ ۴۵ بابل ۰۰۰ر۶۰۰ر۵
ندا ذکائی سید علی ۴۷۲۳۳۷۳۲۲۵ ۱۹ سانفرانسیسکو ۰۰۰ر۶۰۰ر۵

 

۷)      مبلغ سرمایه شرکت: ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰ ریال

۸)      میزان آوردۀ نقد و غیرنقد سرمایۀ شرکت به‌تفکیک: ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۱۴

۹)      مشخصات و اوصاف آوردۀ غیرنقد: –

۱۰)   نوع سهام: عادی

۱۱)   ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال

۱۲)   میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: [۶۰] درصد از سهام شرکت توسط مؤسسان تعهد گردیده‌است. [۳۵] درصد از مبلغ تعهد شده به حساب ۱-۹۰۰۰۰۰۶-۲-۱۰۸ بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران به ‌نام شرکت گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند سهامی عام در شرف تأسیس نقداً واریز گردیده‌است. با توجه به درصد تعهد شده توسط مؤسسان، [۴۰] درصد از سهام شرکت جهت پذیره‌نویسی و خرید به عموم عرضه می‌گردد.

۱۳)   مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته‌اند: موسسان مزایای خاصی نسبت به سایر سهامداران ندارند.

۱۴)   حداقل و حداکثر سهام قابل پذیره‌نویسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی: ۰۰۰ر۱۰۰ سهم تا ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۸ سهم

۱۵)   هزینه‌های تأسیس شرکت: هزینه‌های تأسیس شرکت تا زمان شروع فعالیت، حداکثر [۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰] ریال، معادل [۰.۱] از سرمایه شرکت پیش‌بینی شده‌است. [مجموع هزینه‌های تأسیس شرکت شامل هزینه‌های بررسی، مطالعات، حق‌الزحمه و حق‌المشاوره مشاوران و کارشناسان اداری و پشتیبانی، آگهی و تبلیغات در رسانه‌های گروهی، تهیه و تنظیم اساسنامه، برنامه تجاری، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر اوراق و اسناد مورد نیاز، تخصیص سهام، برگزاری جلسات و مجامع، صدور برگه‌های موقت سهام، پذیره‌نویسی و سایر هزینه‌ها بر اساس مندرجات بیانیۀ ثبت]

۱۶)   مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیره‌نویسی:

۱۷)  مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز  شنبه مورخ۱۱/۰۶/۱۴۰۲       آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ۱۶/۰۶/۱۴۰۲  بمدت حداکثر ۵روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

۱۸)  موافقت اصولی ایجاد شرکت: مجوز فعالیت شرکت، به‌موجب نامه شماره ۱۳۱۸۷۹/۱۲۲مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۲از سازمان بورس و اوراق بهاءداراخذ گردیده‌است. همچنین بر اساس  نامۀ شمارۀ ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۴۸۵۰ مورخ۲۹/۰۵/۱۴۰۲  ادارۀ ثبت شرکت‌های شهرستان تهران مجوزهای انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی اخذ گردیده‌است.

در صورتی که انجام موضوع فعالیت ناشر قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن مراجع الزامی است.

 

شایان ذکر است بر اساس نامۀ شماره ۱۳۱۸۷۹/۱۲۲ مورخ .۲۷/۰۴/۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت معاف از ثبت نزد سازمان بوده و  فعالیت این شرکت به هیچ وجه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.

۱۹)   اظهارنامه مؤسسان و طرح اساسنامۀ شرکت برای مراجعه علاقمندان، به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شده‌است.

۲۰)   روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه‌های بعدی شرکت تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس، ابرار اقتصادی، اخبار صنعت، ابرار خواهد بود.

۲۱)   مشخصات عامل:

تلفن تماس مرکز اصلی عامل موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام  بانک
۰۲۱-۲۶۱۳۲۱۲۷ نیاوران بانکداری سهامی عام بانک اقتصاد نوین

۲۲)   چگونگی پذیره‌نویسی:

علاقه­مندان به پذیره­نویسی می‌بایست در مهلت تعیین‌شده برای پذیره­نویسی، با مراجعه به یکی از شعب بانک اقتصاد نوین مبلغ ۳۵۰ریالمعادل ۳۵ درصد از قیمت اسمی، بابت تعداد سهامی که مایل به پذیره‌نویسی آن هستند را به حساب شماره ۱۰۸-۲-۹۰۰۰۰۰۶-۱ شعبه نیاوران کد ۵۵۰۱۰۸۱ به‌ نام شرکت گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند (سهامی عام در شرف تأسیس)، نزد بانک اقتصاد نوین شعبۀ نیاوران واریز نمایند. اشخاصی حقیقی یا حقوقی که در پذیره‌نویسی مشارکت می‌نمایند، بایستی مدارک زیر را به متصدی مربوطه در شعبۀ بانک محل پذیره­نویسی تحویل داده و نسخۀ دوم فرم تکمیل شدۀ “برگ تعهد خرید سهام” و یک نسخه از فیش واریز وجه را به عنوان رسید دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

·     یک نسخه از فیش واریز وجه،

·     نسخه اول فرم تکمیل شدۀ “برگ تعهد خرید سهام” شرکت گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند (سهامی عام در شرف تأسیس)،

·     فتوکپی صفحۀ اول شناسنامه، شمارۀ کد ملی و کد پستی،

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:

·     یک نسخه از فیش واریز وجه،

·     نسخه اول فرم تکمیل شدۀ “برگ تعهد خرید سهام” شرکت گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند (سهامی عام در شرف تأسیس)،

·     فتوکپی آگهی تأسیس و آخرین روزنامۀ رسمی حاوی اسامی مدیران،

شعب فعال برای پذیره‌نویسی به‌شرح جدول زیر می‌باشد:

تلفن تماس آدرس شعبه نام بانک
۰۲۱-۲۶۱۳۲۱۲۷ نیاوران نبش کامرانیه نیاوران بانک اقتصاد نوین

 

۲۳)   چگونه تخصیص سهام به پذیره‌نویسان:

در پایان مهلت پذیره‌نویسی، سهام پذیره‌نویسی شده با توجه به حداقل و حداکثر تعیین شده در بند ۱۴ این اعلامیه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه تعداد سهام پذیره‌نویسی شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیره‌نویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره‌نویسی، حسب مندرجات ماشین تحویل‌دار بانک، تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

 

نکات مهم:

  • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
  • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

 

برگ خرید سهام

·     شرکت گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند (سهامی عام در شرف تأسیس)،

۱- موضوع شرکت:انجام عملیات بازرگانی،واردات ، صادرات،مربوط به محصولات کشاورزی و عملیات خرید و فروش سهام

۲ – مرکز اصلی شرکت:تهران-خیابان باهنر- دوراهی دزاشیب- مرکز تجاری نیاوران-طبقه سوم –واحد ۳۰۵

۳ – مدت شرکت: نا محدود

۴- سرمایه شرکت:۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال

۵- شماره و تاریخ مجوز انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدور آن:۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۴۸۵۰مورخ۲۹/۰۵/۱۴۰۲

۶- مشخصات پذیره‌نویس:

 

 

 

 

اشخاص حقیقی

نام: ……………………………………… به تفکیک حروف 

نام خانوادگی: …………………………. به تفکیک حروف 

نام پدر:  ……………………………. شماره شناسنامه: …………….. محل صدور شناسنامه: ………..

محل تولد:  ………………………..  تاریخ تولد: …………………………………..

کدپستی:   ……………………………. کد ملی: …………………………………..

مشخصات حساب بانکی:

بانک …………. شعبه ……………… کد شعبه …………….. شماره حساب………………………..

 

اشخاص حقوقی

نام شرکت:  ……………………………. به تفکیک حروف 

شماره ثبت: …………………………..   تاریخ ثبت: ………………………… محل ثبت: ………………

نوع شخصیت حقوقی: ……………………………………………………………………………..

مشخصات حساب بانکی:

بانک …………. شعبه ……………… کد شعبه …………….. شماره حساب………………………..

 

تعداد سهام درخواستی …………………………………………. سهم با نام،

مبلغ اسمی کل سهام درخواستی ……………………………………. ریال،

مبلغ پرداخت شده ………………………………………………………… ریال،

مبلغ ……………………………………. ریال بابت خرید تعداد ………… سهم با نام شرکت، طی فیش شمارۀ …………… به تاریخ …………………… از طریق بانک اقتصاد نوین شعبۀ …………….. کد شعبه ………………، به حساب شمارۀ ۱۰۸-۲-۹۰۰۰۰۰۶-۱. بانکاقتصاد نوین شعبه نیاوران کد شعبه ۵۵۰۱۰۸۱بنام شرکت گروه توسعه اقتصادی و تجارت نوین یشم دماوند ( در شرف تاسیس)  واریز گردید.

نشانی پستی خریدار: استان ………………….. شهر ……………….. خیابان …………………….. کوچه ……………………….. پلاک …………………… طبقه …………………… کدپستی ………………………….

شمارۀ تلفن و کد شهر ……………………………………….. شمارۀ نمابر …………………………..

 

امضای شخص حقیقی           مهر و امضای نمایندۀ شخص حقوقی           مهر و امضای بانک

 

 

شبکه پذیرش آگهی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: ۵ / ۵. تعداد امتیازات: ۱۱۷

به این خبر امتیاز دهید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *