عکس شاخص

   اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)

   اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)

ثبت‌شده به شمارۀ ۱۲۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳

به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۵۷-۲۵۰۰۸۸/۹۵۴  مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به‌مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد ۲۳۸،۷۴۸،۵۹۵سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱،۲۵۱،۴۰۵سهم ۰۰۰ر۱ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۶۵۵۸ مورخ۰۵/۱۱/۹۵اداره ثبت شرکت­ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:

 • موضوع فعالیت شرکت: موضوع شرکت عبارت است از:

الف- موضوعات اصلی:

۱- الف- تولید و بسته بندی انواع  مواداولیه دارویی ، شیمیایی ،غذائی ، مکملهای غذایی ، آرایشی ، بهداشتی و سایر محصولات  مشابه.

۲- الف- تولید و بسته بندی انواع  فرآورده های دارویی  ( انسانی و دامی ) ، داروهای  گیاهی و طبیعی ، فرآورده های بیولوژیک و تشخیص طبی.

۳- الف- کشت  گیاهان  داروئی  وفرآوری آنها.

۴- الف- خرید و فروش و توزیع مواد اولیه ، فرآورده ها ، مواد بسته بندی، ماشین آلات ، قطعات و سایر ملزومات مورد نیاز از داخل و خارج ازکشور مرتبط با صنایع و فرآورده های فوق.

۵- الف- اخذ نمایندگی مجاز شرکتهای داخلی وخارجی جهت امور تولیدی ،تجاری وتحقیقاتی وتامین شعبه در مکانهای مورد نیاز واعطای  نمایندگی به شرکتهای  داخلی وخارجی  جهت موارد  فوق.

۶- الف- انجام  خدمات  تحقیقاتی ،آموزشی ،خدمات مهندسی و خدمات  مدیریت  وارائه  و فروش آنها یا نتایج حاصل ازمطالعات وتحقیقات به سازمانها وکارخانجات داروئی ،شیمیائی ،غذائی ،بهداشتی وآرایشی ، اشخاص حقیقی وحقوقی وسایر صنایع وموسسات متقاضی در داخل وخارج از کشور.

۷- الف- تبادل اطلاعات دانش فنی و تکنولوژی  از طریق  تهیه و تدارک  آنها از شرکتهای  داخلی ویا خارجی و یا فروش  آنها  به  اشخاص  حقیقی  و حقوقی ،موسسات داخلی وصادرات به خارج از کشور.

۸- الف- انجام کلیه عملیات تجاری و غیر تجاری مجاز ی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم،مفید یا مناسب بوده یا به هر نحو باموضوع شرکت مرتبط باشد.

ب – موضوعات فرعی:

مشارکت در سایرشرکتها از  طریق تامین یا تعهد سهام  شرکتهای جدید ،خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و فروش آنها

 • مرکز شرکت تهران کیلومتر ۲۸جاده مخصوص کرج صندوق پستی ۶۵۹/۱۳۱۴۵ و شرکت فاقد هرگونه شعب می باشد ۰
 • سرمایۀ فعلی شرکت: ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
 • موضوع افزایش سرمایه: طرح بهسازی بخشی از خطوط تولید کارخانه های تهران ومشهد وایجاد خطوط جدید تولید در این دو سایت وتامین سرمایه درگردش
 • محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
 • مبلغ افزایش سرمایه: ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
 • مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال،
 • مدت شرکت: نامحدود
 • نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
 • ارزش اسمی هر سهم: ۰۰۰ر۱ ریال،
 • مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: ۲۳۸،۷۴۸،۵۹۵،۰۰۰ ریال،
 • تعداد سهام قابل عرضه به عموم : ۱،۲۵۱،۴۰۵سهم،
 • مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقوقی

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین(سهامی عام )

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام

 

شرکت داروپخش (سهامی عام )

 

شرکت توزیع داروپخش(سهامی عام )

 

شرکت شیمی دارویی داروپخش (سهامی عام )

 

 شماره ثبت

۲۱۲۸۹۸

 

۱۳۹۲۸۱

 

۳۸۱۰۹

 

۱۲۹۲۰۹

 

۱۲۹۲۰۷

 

شناسۀ ملی

۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴

 

۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

 

۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶

 

۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲

 

۱۰۱۰۱۷۲۵۵۶۳

نماینده

علیرضا زهرایی

 

علی باغبانیان

 

محمد امین  عادل

 

غلامرضا  پروین

 

جواد   وردی

نام پدر

محمد

 

جعفر آقا

 

سلمان

 

علی

 

رحمت اله

شماره شناسنامه

۱۸۵۳

 

۱۷۴

 

۱۶۶۰۶

 

۱

 

۸۲۳

کد ملی

۲۲۹۷۶۶۷۹۲۲

 

۱۲۳۹۷۹۸۷۰۹

 

۳۱۱۰۱۶۴۴۳۴

 

۰۶۵۳۰۰۸۶۸۶

 

۱۲۶۱۷۷۶۸۷۹

سمت
مدیرعامل نایب رئیس هیات مدیره عضو موظفرئیس هیات مدیره عضو غیر موظفعضو هیات مدیره  موظف

 

عضو هیات مدیره موظف

 

عضو هیات مدیره غیر موظف

شرکت فاقد عضو علی­البدل هیئت­مدیره می‌باشد .

 • شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی : با ارائه برگ سهام وحق رای به ازای تعدادسهام سهامداران دارای حق رای حاضر در مجمع
 • مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:مطابق ماده ۵۳اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته کنار گذاشته شود وسایر موارد طبق مفاد قانون تجارت انجام می شود.

-تخصیص بقیه سود ویژه به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع ،در هر صورت تقسیم ۱۰درصد از سود طبق قانون تجارت الزامی است ۰

 • تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز میباشد ۰
 • مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت منتشر شده قبلی می باشد ۰
 • مبلغ بازپرداخت نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت منتشر شده قبلی می باشد ۰
 • مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ۳۱/۰۶/۱۳۹۵مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با ۱،۱۹۳،۹۴۳ و۵۷،۴۰۹میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یاداشت ۳۰ همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با۳،۵۲۷،۹۳۶ میلیون ریال می‌باشد.
 • مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ۱۳/۱۱/۱۳۹۵آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه  مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۵ به‌مدت حداکثر ۳۰روز  ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.

 • حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل۱ سهم و حداکثر۱،۲۵۱،۴۰۵ سهم
 • مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد
سرمایه گذاری تمامی سهام پذیره نویسی نشده در عرضه عمومی (حق تقدم های استفاده نشده ) عام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

۲۳)روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه­های دنیای اقتصاد  و ابرار اقتصادی  ( بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.

۲۴)چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت تولید مواد اولیه داروپخش سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی با مراجعه به شرکت­های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‌ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۵)مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارۀ ۵۷۷۲۶۳۰۷۹۴به‌نام شرکت تولید مواد اولیه داروپخش  سهامی عام، نزد بانک ملت شعبۀ ظفر کد۲/۶۵۸۶

۲۶)کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری  شهر تهران  تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.Temad.Com. و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.

۲۷)مشخصات سهامداران: سهامداران شرکت بشرح ذیر می باشد.

 

درصد مالکیت تعداد سهام شخصیت نوع حقوقی نام سهامدار
۸۲.۴% ۹۸،۹۲۱،۴۲۵ سهامی عام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۵.۹% ۷،۱۳۹،۲۲۱ سهامی عام شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر
۱۱.۷% ۱۳،۹۳۹،۳۵۴ سایر سهامداران کمتراز ۴درصد
۱۰۰% ۱۲۰،۰۰۰۰۰۰   جمع

۲۸)نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام ) تعهد نمود که در پنج روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام به خرید کلیه حق تقدم استفاده نشده نماید.

نکات مهم:

 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
 • پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوارق بهادار سرمایه‌ای

 

هیئت‌مدیره شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (سهامی عام)

 

 

شبکه پذیرش آگهی

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

میانگین امتیازات: ۰ / ۵. تعداد امتیازات: ۰

به این خبر امتیاز دهید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید?
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *