جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

اصلاحیه اگهی مناقصه عمومی

بسمه تعالی اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی(۷-۱۴۰۱)   آگهی مناقصه عمومی(۷-۱۴۰۱)به شماره روزنامه۸۵۵۸ مورخ۱۱مرداد صفحه۱۶  شرایط و رتبه بندی آیتم ۳ جدول آگهی به شرح ذیل اصلاح میگردد. *دارا بودن شرکت معتبر با اساسنامه مرتبط با موضوع پروژه و داشتن گواهینامه HSE-MS و ایزو ۲۰۱۵-۹۰۰۱ ۲۰۱۵-۱۴۰۰۱ الزامی می باشد. روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱ جهت سفارش آگهی […]