جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی مناقصه عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

آگهی مناقصه  عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نظر دارد یکدستگاه کپی رنگی مدل کونیکا مینولتا سری C4070، C4065   یا C4080 را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان فروش می توانند حداکثر تا تاریخ ۸/۵/۱۴۰۱ قیمتهای پیشنهادی خود را به تفکیک مدل های پیشنهادی در پاکتهای دربسته به آدرس ذیل و […]