جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی مزایده شرکت گواه

آگهی مزایده” شرکت گواه ( سهامی خاص) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند ، از متقاضیان محترم دعوت بعمل می آید جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و بازدید از اقلام مورد مزایده از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته به آدرس تهران – کیلومتر ۸ جاده […]