جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات پرتو عالیان پارس(سهامی خاص) شناسه ملی:۱۴۰۰۷۹۵۹۰۲۹ شماره ثبت: ۵۳۴۱۸۱ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت خدمات پرتو عالیان پارس دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت ۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ در تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از […]