جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی دعوت مجمع عمومی آریا حدید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات به شماره ثبت ۳۰۷۱۹۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰  با دستور جلسه  ذیل  راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ  ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان پیروزان کوچه […]