جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی دعوت مجمع عمومی چاپ شده در روزنامه اطلاعات

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم بنیاد غیردولتی پرفسور مریم میرزاخانی ثبت شده به شماره ۳۸ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۰۰۵۱ دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده بنیاد که در ساعت۱۴ مورخه ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ در محل: خیابان دولت، بین چهارراه قنات و دیباجی، کوچه حافظ، مجتمع مسکونی پردیس، واحد ۲۴۲  برگزار می‌شود حضور بهم […]