جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت ستیران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ستیران در روزنامه ابرار در تاریخ ۲۹ ابان منتشر شد. متن آگهی دعوت مجمع به شرح ذیل است: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مهندسان مشاور ستیران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۵۹ […]