آگهی دوعت از بستانکاران چیست ؟

آگهی دعوت از بستانکاران ، الزام قانونی برای تصفیه

آگهی دعوت از بستانکاران، یک نوع آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار است که در ادامه ی روند قانونی اعلام ورشکستگی شرکت های سهامی انتشار پیدا می ‌کند.

در واقع یکی از مباحث مربوط به موضوعات حقوقی شرکت های سهامی، مسئله ی ثبت ختم تصفیه و ساز و کار های قانونی مربوط به آن می باشد. قانون، ثبت ختم تصفیه ی شرکت های سهامی را از دیگر انواع شرکت ها مجزا نموده و در ساز و کار قضایی مخصوص به خود بررسی می نماید.

از این رو از نگاه قانونی ثبت ختم تصفیه در شرکت های سهامی به گونه ای می باشد که دارایی های شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم خواهند نمود. برای این منظور باید سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه های معتبر و کثیرالانتشار که سابق بر آن اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن ثبت می شده است، اقدام به ثبت آگهی دعوت از بستانکاران صورت می گیرد.

پس از گذشت شش ماه از انتشار اولین آگهی دعوت از بستانکاران، می توان مراحل قانونی تخصیص اموال شرکت سهامی ورشکسته را میان سهامداران موجود انجام داد. در انتهای پروسه ی ثبت ختم تصفیه، مدیران اجرایی در امور تصفیه ی شرکت مذکور مکلف هستند تا ظرف مدت یک ماه پس از ختم تصفیه و تخصیص دارایی های شرکت میان سهامداران، مراتب اجرای تصفیه را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند تا هم زمان با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد.

آگهی دعوت از بستانکاران به چه دلیل منتشر می شود؟

از آن جا که یک شرکت خواه سهامی و یا غیر سهامی، در طول فعالیت خود در جریان مبادلات مالی بسیاری قرار دارد، احتمال دارد افراد بستانکار بسیاری وجود داشته باشند که به نوعی دسترسی به آنها مقدور نبوده و یا به علت پنهان کاری های عمدی، توسط مراجع قضایی شناسایی نگردند. به هر حال وقتی یک شرکت در مرز ورشکستگی قرار می‌ گیرد و از نگاه قانونی باید مراحل تصفیه را انجام بدهد. به نوعی باید تمامی بستانکاران شرکت مذکور اعم از سهامداران و طلبکاران احتمالی در جریان قرار گرفته و ادعای آنها مورد بررسی قرار گیرد.

آگهی دعوت از بستانکاران به دلیل اطلاع رسانی همگانی صورت می گیرد. به طوریکه هر فرد بستانکاری که در طول تصفیه حساب های نهایی شرکت مطلع شده و همراه با اثبات ادعای حق و حقوق خود به دنبال تصفیه ی طلب خود از شرکت باشد. دلیل انتشار آگهی دعوت از بستانکاران علاوه بر این اطلاع رسانی عمومی به نوعی می تواند مسئولیت خبر تمامی بستانکاران را در قالب یک آگهی ساده به انجام برساند.

آگهی دعوت از بستانکاران را چه طور تنظیم می ‌کنند؟

وقتی قرار به ثبت آگهی دعوت از بستانکاران در یک روزنامه ی کثیرالانتشار باشد، باید این آگهی طی سه نوبت و هر بار با فاصله ی یک ماه صورت گیرد و در هر نوبت، آگهی قید به نوبت خود داشته باشد. به طوری که کاملاً مشخص باشد که آگهی در نوبت اول است یا دوم و یا سوم.

در تنظیم آگهی دعوت از بستانکاران باید نام کامل و دقیق شرکت به همراه شماره ی ثبت و هم چنین شناسه ی ملی شرکت قید شده باشد. از طرفی باید در آگهی دعوت از بستانکاران، اطلاع رسانی کامل و کافی به جهت مراتب ورشکستگی و اجرای مراحل قانونی تصفیه ذکر شود و هم چنین اطلاعات کامل از آگهی انحلال شرکت که سابق بر آن در یک روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شده است، قید شود.

ذکر مواردی مانند: آدرس دقیق محل تصفیه ی شرکت همراه با کد پستی در کنار نام مدیر تصفیه وجود داشته باشد. بدین ترتیب هر فرد بستانکاری میتواند از این نوع تنظیم آگهی دعوت از بستانکاران در جریان تمامی جزئیات قرار گرفته و در صورت تمایل به محل شرکت به جهت تصفیه مراجعه نماید.

الزامات قانونی حاکم بر آگهی دعوت از بستانکاران

هر شرکت اعم از سهامی و یا غیر آن، در زمان اعلام ورشکستگی و تقاضای دعوت از بستانکاران به جهت تصفیه باید این موارد را از طریق قوانین مربوط به ورشکستگی و اعلام تصفیه انجام بدهد. مواردی مانند: عدم فعالیت سالیانه ی شرکت، عدم تشکیل مجمع عمومی سالیانه و یا بلامتصدی ماندن سمت تمام و یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و… می تواند رای به انحلال شرکت توسط یک شخص خاص را داشته باشد. مگر آن که در مدت محدود خلاف آن ثابت بشود.

به هر صورت پس از طی شدن مواردی که یک شرکت را از نگاه قانونی منحل شده قلمداد می کند، مراحل تصفیه و دعوت از بستانکاران شروع خواهد شد که مراجع قانونی، این دعوت را منوط به درج سه آگهی به فاصله ی یک ماه در روزنامه های کثیرالانتشار می‌ دانند. از این رو مطابق قانون تخلف از قوانین در انتشار آگهی دعوت از بستانکاران، مدیران تصفیه ای مسئول خسارات بستانکاری خواهند شد که طلب خود را دریافت نکرده باشند. الزامات قانونی حاکم بر آگهی دعوت از بستانکاران، این آگهی را ملزم به ثبت اطلاعات دقیق شرکت مذکور همراه با تاریخ اعلام ورشکستگی در کنار انتشار آگهی های مربوطه می نماید.

در الزامات قانونی آگهی دعوت از بستانکاران به طور روشن اشاره به ثبت اطلاعات دقیق در متن آگهی آمده است. چرا که این آگهی باید بتواند به طور روشن و واضح تمامی بستانکاران را در جریان این تصفیه بگذارد. از انتشار در روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعات قبلی شرکت در آن ثبت می شده تا درج نوبت دقیق آگهی و زمان و مکان کامل در متن آگهی باید به درستی تنظیم شده باشد.

تشریفات آگهی دعوت از بستانکاران به چه صورت است

اصولا آگهی دعوت از بستانکاران را به منظور اطلاع رسانی تمامی مدعیان حق و حقوق از یک شرکت در حال ورشکستگی منتشر می کنند. طبعا این انتشار به گونه ای باید باشد که بتواند علاوه بر اطلاع رسانی کامل و دقیق، هر گونه ادعا در عدم اطلاع از جانب مدعیان احتمالی و بی خبر را مرتفع سازد.

از این رو در تشریفات آگهی دعوت از بستانکاران شاهد آن هستیم که این آگهی ها را بعد تنظیم دقیق متن آن همراه با اطلاع رسانی کافی از نام شرکت، مکان و زمان دعوت از بستانکاران در یک روزنامه انتشار خواهند داد. این انتشار باید در سه نوبت صورت گیرد. به گونه ای که در هر نوبت شماره ی نوبت آگهی قید شده باشد. نام مدیر تصفیه در کنار آدرس دقیق تصفیه باید در آگهی دعوت از بستانکاران قید شده باشد. در نظر داشته باشید که هر گونه کوتاهی در تشریفات آگهی دعوت از بستانکاران متوجه مدیر تصفیه خواهد بود.

برای سفارش انتشار آگهی دعوت از بستانکاران، می توان به یکی از کارگزاران درج و انتشار آگهی مراجعه کرده، نسبت به سفارش درج آگهی خود اقدام می نماید.

سایت  tarefeh.ir مرجع اطلاعات روزنامه های کشور است که می توان برای انتخاب روزنامه و آشنایی با نرخ ها و تعرفه های چاپ آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و نشریات استانی، محلی و تخصصی و سایر اطلاعات مورد نیاز و سفارش آگهی به این سایت مراجعه کرد.

آگهی های مرتبط

شبکه پذیرش آگهی