آگهی ترحیم و تسلیت چیست ؟

نشریات به خصوص روزنامه های کثیر الانتشار به دلیل گستردگی و قابل دسترس بودن همراه با مطالب محتوایی و اخبار منتشر شده آگهی های گوناگونی درج  می نمایند.

یکی از این آگهی های آگهی ترحیم است آگهی ترحیم معمولا به اطلاع رسانی ازفوت افرادمی پردازد بعد از فوت شخص بازماندگان برای اطلاع رسانی  و در جریان گذاشتن فوت فرد مورد نظر و اعلام زمان برگزاری مراسم یادبود و تذکرآگهی منتشر می نمایند .در اینگونه اگهی مشخصات فوت شده شامل نام و نام خانوادگی و گاها سمت و شغلی ایشان بعنوان تیترآگهی اشعار مرتبط با فرد مرحوم شده (پدر ، مادر فرزند بزرگان اقوام مدیران ارشد وافراد شاخص اجتماع) تاریخ و محل برگزاری مراسم و امضاء کنندگان پیام آگهی را شامل می شود .

 

۱-عکس مرحوم مرد (به جای عکس مرحومه زن معمولاگل و یا شکل گرافیکی منتشر می شود .)

 مراسم ترحیم به شیوه های مختلف آگهی می شود صحفه اول روزنامه های کثیرالانتشار صحفات مراسم اصلی روزنامه ها و صفحه مخصوص ترحیم و تسلیت محل های درج و انتشار آگهی ترحیم است .

در برخی از موارد یک آگهی کوچک و تیتر در صحفه اول منتشر نموده  و شرح آگهی در سایر صحفات منتشر می گردد.

انتشار آگهی ترحیم در اطلاع رسانی عموم و در جریان قرار دادن دوستان اقوام آشنایان و سایر افرادی که فرد فوت شده رامی شناختند بسیار موثر است چرا که بعد از زمان فوت عزیزان شاید امکان دعوت همه افراد مورد نظر در دسترس وخارج از دسترس ممکن نباشد که آگهی ترحیم  در این بخش از اطلاع رسانی را به شکل مطلوب اجرا می نماید .

چاپ آگهی ترحیم و تسلیت در روزنامه

چاپ آگهی ترحیم و تسلیت یکی از رایج ترین آگهی های اطلاع رسانی می باشد که در روزنامه ها و نشریات منتشر می شود .

آگهی تسلیت برای انتشار آگهی و دلداری و همراهی با افراد بازمانده شخص فوت شده در روزنامه منتشر می شود که آگهی دهنده با منتشر و درج نمودن آگهی تسلیت ارادت خود را به فرد فوت شده اعلام نموده و به صورت رسمی بازماندگان را دلداری نموده و خود را در غم بازماندگان شخص شریک می نماید .

آگهی ترحیم و تسلیت به جز همراهی و همدری با افراد بازمانده نقش اطلاع رسانی نیز ایفا می نماید و خوانندگان روزنامه و مخاطبین را در جریان فوت فرد مورد نظر قرار می دهد .

آگهی های تسلیت معمولا در صفحه اول روزنامه ها و در کادر کوچک منتشر می گردد مگر اینکه به دلیل اینکه مرحوم شده فرد خاصی است  از جامعه طرفین و ذی نفعان و دوستداران آن تصمیم به درج آگهی تسلیت با شرح حال فرد فوت شده می نمایند نیاز است آگهی در ابعاد بزرگتری منتشر شود که معمولا این گونه آگهی ها امضاء کنندگان متعددی دارند مانند یکی ازفوت  سران کشور صاحبان برندها و کسب کارهای بزرگ افراد علمی و شاخص کشور افراد مشهور و پیشکسوتان چهره های ماندگار و….

در آگهی تسلیت معمولا مخاطب یا مخاطبین خاص آگهی دهنده به عنوان تیتر آگهی پیام تسلیت عکس مرحوم و مشخصات فوت شده (نسبت به مقام و رتبه علمی و کاری) و نام امضا یا امضا کنندگان درج می شود.

تعرفه چاپ آگهی ترحیم و تسلیت در روزنامه اطلاعات در سال ۹۹

چاپ آگهی ترحیم و تسلیت در روزنامه

نمونه آگهی ترحیم و تسلیت در روزنامه اطلاعات

چاپ آگهی ترحیم و تسلیت

آگهی های مرتبط

شبکه پذیرش آگهی