جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

آگهی تجدید مناقصه عمومی شرکت متیل همیار

تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار در نظر دارد مناقصه به شرح زیر را برگزار نماید. موضوع مناقصه: مدیریت حمل جاد ه ای، توزین، تخلیه، بارگیر ی، انبارداری مواد معدنی )سنگ و کنسانتره آهن (از سایت سلطانیه و مهیار) یا سایر ایستگاههای مورد نظر کارفرما به میزان حدود ۵۰۰.۰۰۰ تن . […]